West Glamorgan Youth Theatre Company provides quality performance experiences for young people aged 13-21 in the South Wales area.

Mae Cwmni Theatr Ieuenctid Gorllewin Morgannwg yn darparu profiadau perfformio o safon i bobl ifanc 13-21 oed yn ardal De Cymru.

Charity Number: 1195116